Меню Закрити

Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт керівника про діяльність закладу.

Протягом 2021-2022 навчального року робота педагогічного колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положень Конституції України та інших чинних документів, які регламентують освітню діяльність навчального закладу.

Станом на 15.08.2021 року в школі навчається 133 учнів.

В школі працювало 25 педпрацівники. Навчання здійснювалось відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі листа МОН України за № 1/9-415 від 03.07.2018 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році».

Критерієм результативності методичної роботи в школі є рівень освітніх послуг, які надають учителі школи учням. Щоб оцінити навчальну діяльність школярів, в школі проводиться по семестровий моніторинг навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. 

Всіх учнів 11-х класів було відраховано зі школи. Учнів 9-х класів переведено до 10 класу.

Традиційними в школі стали моніторинги навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у всіх класах, що обговорювалось на нарадах з директором, у звітах вчителів та у наказах по школі.

Учителі школи постійно вдосконалюють свою професійну майстерність, вивчаючи і використовуючи інноваційні технології під час проведення уроків. Це:

⇒ робота з проектами на уроках історії, географії, англійської мови, біології, української літератури, математики;

⇒ використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання під час викладання предметів;

⇒ навчальні кабінети мало-помалу почали оснащуватись мультимедійними просторами, комп’ютерами або ноутбуками;

⇒ використання диференційованого підходу під час викладання предметів, розроблено диференційовані завдання з навчальних предметів;

⇒ використання методів роботи в групах, дидактичних ігор, інтерактивних вправ тощо.

Підвищенню професійної майстерності сприяла система методичної роботи, яка організована відповідно до чинних вимог та спланована на основі потреб педагогічного колективу та здійснення аналізу якісного складу педагогічних кадрів.

Значна увага приділялась самоосвіті вчителів. Учителів школи згуртовано у  методичні об’єднання.  На засіданнях методичної ради розглядались актуальні питання освітньої діяльності:

⇒ зміст навчальних планів;

⇒ програмне й навчально-методичне забезпечення навчальних планів;

⇒ робота з обдарованими дітьми;

⇒ підготовка до атестації педагогічних працівників.

Метою виховних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі національно-патріотичного та громадянського виховання. Протягом року здійснювався адміністративний контроль за окремими напрямками виховної роботи, персональний контроль за роботою класних керівників. Протягом року були проведені тижні та декади, які активізували пізнавальні інтереси учнів, розширили світогляд учнів.

У ході реалізації спланованих річним планом виховних заходів використовувались різноманітні форми роботи з учнями з врахуванням вікових особливостей та інтересів. Це ігри, екскурсії, мандрівки, усні журнали, виставки творчих робіт, змагання, диспути, брифінги, години спілкування, ярмарок професій, презентації, прес-конференції, фоторепортажі, трудові десанти тощо. Учні школи відвідували кінолекторій «Я-патріот України» на базі кінотеатру імені І.Франка, музеї та підприємства Житомира та Житомирської області.

На базі шкільної кімнати Пам’яті продовжено збір інформації та оформлення матеріалів про воїнів, які загинули та служать в ООС (операція об’єднаних сил).

Школа продовжувала тісно співпрацювати із службою у справах дітей Житомирської міської ради, обласним наркодиспансером, ВГО «АСЕТ», ВСПО «YMKA», ГО «Авенір» та дитячою БО «Все робимо самі».

Одним з напрямів виховної роботи став розвиток учнівського самоврядування. Шкільна мерія забезпечувала формування і розвиток соціально-активної, національно свідомої особистості. Члени мерії проводили дослідження та аналіз з питань зайнятості учнів у гуртках та спортивних секціях, здоров’я дітей по результатах медичного огляду та пропусків занять, участі учнів в предметних олімпіадах, перевірці санітарного стану класних приміщень та збереження підручників тощо.

В школі приділялась значна увага питанням охорони праці і техніки безпеки.

Керуючись чинним законодавством України з питань охорони дитинства, дирекція школи координувала роботу педагогічного колективу по захисту прав неповнолітніх (соціально-психологічна служба).

Активно співпрацювала з педагогічним колективом батьківська громада. Батьки не залишались осторонь від розвитку матеріально-технічної бази класних приміщень, створюючи належні умови для перебування дітей. На засіданнях батьківської ради школи розглядаються актуальні питання із життя школи, відбувались зустрічі з дирекцією школи, соціально-психологічною службою, педагогом-організатором, органами учнівського самоврядування. 

Згідно Концепції Нової української школи протягом року йшла підготовка педколективу до роботи школи в нових умовах. Всі вчителі, які працюватимуть в 1-2-х класах пройшли курсову перепідготовку, одержали відповідні сертифікати.

При плануванні виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік слід звернути увагу на посилення методичної допомоги класним керівникам з боку дирекції школи щодо надання допомоги класному учнівському самоврядуванню з метою підвищення його ролі в освітньому процесі.

Посилився вплив батьківської громадськості школи на освітній процес, але школа сьогодні не готова до таких змін і подекуди вимоги батьків до педколективу не врегульовані на законодавчому рівні. Вчителі пасують перед батьківським тиском і не завжди ведуть себе відповідно до своїх посадових обов’язків. Така ситуація часто призводить до небажаних конфліктів «вчитель-учень-батьки».

Робота педагогічного колективу з дотримання вимог техніки безпеки була організована відповідно до чинного законодавства та річного плану роботи. Проте наказом МОН України №1669 від 26 грудня 2017 року було затверджено нове Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, яким ми повинні керуватись з перших днів навчального року.

Зважаючи на Положення Закону України «Про освіту» кожному педагогу недостатньо формувати професійну майстерність, слід переосмислити цінності, подолати стереотипи педагогічного мислення, здійснювати глибинні системні перетворення, які стосуються всіх аспектів освітнього процесу. Учитель повинен відчувати зміни, які відбуваються з учнями, з батьками учнів; прагнути оптимізувати освітній процес, розуміти, що вимоги до педагога у суспільстві зростають, формувати внутрішню мотивацію навчання, тобто потребу в знаннях учнів.

Для того, щоб реалізувати невирішені проблеми і питання перед педагогічним колективом школи стоять такі завдання:

⇒ створити оптимальні умови для розвитку та становлення особистості учня, формувати в учнів внутрішню потребу в знаннях;

⇒ продовжувати роботу з виявлення обдарованих дітей і їх розвитку. З цією метою освітній процес будувати на основі природних здібностей кожної дитини;

⇒ здійснювати процес оволодіння знаннями в атмосфері інтелектуальних, моральних, естетичних переживань, зіткнень, поглядів, думок, позицій, наукових підходів, пошуків істини, співтворчості вчителів та учнів;

⇒ години варіативної частини навчального плану використовувати результативно;

⇒ удосконалювати методи оцінювання рівня знань учнів, не допускати необ’єктивності в оцінці знань;

⇒ приділяти неухильну увагу вдосконаленню виховної роботи з учнями, особливо щодо співробітництва з органами учнівського самоврядування;

⇒ узагальнювати позитивний досвід класних керівників; спланувати узагальнений досвід роботи класних керівників для посилення методичної допомоги тим класним керівникам, які цього потребують;

⇒ продовжити конструктивну співпрацю вчителів з батьками учнів.


Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.

Схожі записи