Меню Закрити

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та має, зокрема, включати механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності.

Завдяки розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти та регулярного самооцінювання заклад:

  • підвищує якість освітніх послуг і забезпечує довіру до результатів навчання
  • отримує постійний зворотній зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагує на ризики
  • постійно вдосконалює освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси
  • забезпечує прозорість діяльності закладу і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу


Схожі записи