Меню Закрити

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Терміни та порядок зарахування

Із 03 квітня 2023 року розпочинається проймання заяв та документів про зарахування дітей до 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік.

Зарахування, відрахування та переведення учнів закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Порядку затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”.

Правила прийому Територія обслуговування

 Кількість вільних місць

Інформація щодо кількості вільних місць в 1-му класу на 2023/2024 навчальний рік (станом на 23.06.2023)

Клас Кількість вільних місць
1 клас 2 вільних місця із 13 

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Документи, які необхідно подати

 • Заява батьків встановленого зразка;
 • копія свідоцтва про народження дитини із пред’явленням оригіналу;
 • документ, що підтверджує місце проживання (більше інформації – далі);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінали мають бути подані до видання наказу по закладу);
 • згода на обробку персональних даних.

 Увага! Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021. №31, пункту 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2006 №1, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за №688/12562, здобуття освіти за очною (денною) формою можливе виключно при наявності документу, що підтверджує отримання дітьми профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень (форма первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень»)

 Подача документів

В ліцеї за адресою: вулиця Шевченка, будинок 1, село Вереси, Житомирський район, Житомирська область

Засобами зв’язку: на електронну пошту ліцею school.veresy@gmail.com

 Першочергове зарахування

Відповідно до статті 9 Закону обов’язково зараховуються всі діти, які:

 1. проживають на території обслуговування закладу освіти;
 2. є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
 3. є дітьми працівників цього закладу освіти.

Якщо документи на зарахування до 1-го класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстровані на території обслуговування, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування закладу освіти, мають право на першочергове зарахування.

Після першочергового зарахування відбувається зарахування на вільні місця у порядку надходження заяв.

Увага! Відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Житомирської міської територіальної громади від 26.05.2020 №583 «Про затвердження Порядку надання Житомирською міською об’єднаною територіальною громадою освітніх та інших послуг» та Договору співпраці між Оліївською ОТГ та Житомирською міською територіальною громадою зарахування на навчання дітей до закладів загальної середньої освіти проводиться при наявності клопотання від Оліївської ОТГ та реєстрації його в департаменті освіти Житомирської міської ради, після чого батькам надається направлення до освітнього закладу.

Документи, що підтверджують місце проживання

 1. паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 2. «витяг із реєстру територіальної громади відповідно до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації  місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»;
 3. витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
 4. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» ;
 5. документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 6. рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 7. документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 8. акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» ;
 9. акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року №95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за №703/9302);
 10. інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

Офіційні документи

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Наказ по закладу від 23.03.2023 №46 “Про прийом дітей до першого класу закладу освіти у 2023 році

Сторінка оновлена 23.06.2023

Директору Вересівського ліцею
Житомирської міської ради
Петру СЕРГІЙЧУКУ
_________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника

чи одного з батьків дитини)
який (яка) проживає за адресою:
_________________________________
_________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон: ______________
Адреса електронної поштової
скриньки: ________________________

ЗАЯВА
про зарахування

Прошу зарахувати _______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до _______ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою
____________________________________________________________________
на _____________________________________________ форму здобуття освіти.
Повідомляю про:
наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне
підкреслити) (_______________________________________________________);

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)
навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні
(потрібне підкреслити) _______________________________________________;

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________
____________________________________________________________________;

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так 1  /ні (потрібне підкреслити);
інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ____________________________________________________________.
Чи навчалась дитина у дошкільному закладі освіти: так/ні.
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки:
 копія свідоцтва про народження дитини,
 документ, що підтверджує місце проживання,
 медична довідка за формою №086-1/о,
 згоди на обробку персональних даних
 __________________________________________________________________________
(за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367)

___________                                                                                 _______________________
(дата)                                                                                                                   (підпис)

 Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Територія обслуговування

Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

(12401, Житомирський район, село Вереси, вул. Шевченка, 1)

с. Вереси, вулиця Житомирська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
с. Вереси, вулиця Покровська 1, 2, 3, 4, 4-а, 10, 10-а, 11, 11-а, 12, 13, 14, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-б, 27, 28, 29, 29-а, 29-г, 30, 31, 32, 32-а,    32-г, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 49, 50, 50-а, 51, 52, 53, 54, 55, 55-а, 56, 56-а, 57, 57-а, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 66, 66-а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100-а, 101, 102, 103, 104
с. Вереси, вулиця Садова 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
с. Вереси, вулиця Шевченка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-а, 40, 40-а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
с. Вереси, вулиця Нова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
с. Вереси, вулиця Партизанська 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 31-б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55-а, 56, 56-а, 57, 58, 58-а, 59, 60, 61, 62
с. Вереси, вулиця Шкільна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
с. Вереси, вулиця Молодіжна 1/1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/6, 7/1, 7/2, 8, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 24
с. Вереси, вулиця Перемоги  1, 1-а, 1-б, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д, 29-е, 30, 30-г, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-а, 40, 41,     41-а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;  49-а, 50, 51, 52, 53, 53-а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-а, 74-б, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81-а, 81-б, 81-г, 82, 83, 84, 85, 85-а, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
с. Вереси, вулиця Травнева  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
с. Вереси, вулиця Польова  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
с. Вереси, вулиця Коростенська  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,    21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
с. Вереси, вулиця Лісова  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-б, 25, 26
с. Вереси, вулиця Лесі Українки  1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
с. Вереси, провулок Лесі Українки  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
с. Вереси,

заїзд 9-й кілометр залізничної колії

 1, 2, 3, 4
с. Вереси, вулиця Миру  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
с. Вереси, 1-й провулок Миру  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-б, 10
с. Вереси, 2-й провулок Миру  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
с. Вереси, 3-й провулок Миру  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, вулиця Північна  1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10,  12, 13, 14, 15, 16,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34-а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,95,96, 97
с. Вереси, провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
с. Вереси, 1-й провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
с. Вереси, 2-й провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
с. Вереси, 3-й провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
с. Вереси, 4-й провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, 5-й провулок Північний  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, вулиця Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36,37,38,39,40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а,55,56,57,58, 59, 60, 61
с. Вереси, 1-й провулок Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, 2-й провулок Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
с. Вереси, 3-й провулок Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, 4-й провулок Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
с. Вереси, 5-й провулок Панаса Мирного  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
с. Вереси, вулиця Корольова  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
с. Вереси, вулиця Вересівська  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
с. Вереси, вулиця Екологічна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
с. Вереси, вулиця Злагоди  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22, 23, 24, 25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44
с. Вереси, провулок Саєнка 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
с. Вереси, 1-й провулок Саєнко  1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7
с. Вереси, 2-й провулок Саєнко  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
с. Вереси, 3-й провулок Саєнка  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
с. Вереси, вулиця Смоківська  1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а; 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
с. Вереси, вулиця Івана Огієнка  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
с. Вереси, вулиця Івана Франка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24,  26
с. Вереси, вулиця Рильського  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
с. Вереси, вулиця Григорія Сковороди  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
с. Вереси, вулиця Коцюбинського  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
с. Вереси, вулиця Бориса Тена  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
с. Вереси, провулок Коцюбинського  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
с. Вереси, вулиця Котляревського  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
с. Вереси, вулиця Остапа Вишні  1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
с. Вереси, 1-й провулок Остапа Вишні  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
с. Вереси, 2-й провулок

Остапа Вишні

 1, 2, 3, 4
с. Вереси, 3-й провулок  Остапа Вишні  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
с. Вереси, вулиця Стефаника  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
с. Вереси, провулок Стефаника  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
с. Вереси, вулиця Тичини  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
с. Вереси, вулиця О. Гончара  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
с. Вереси, вулиця Стельмаха  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
с. Вереси, вулиця Залізнична  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77,78, 79, 80
с. Вереси, вулиця Малишко  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
с. Вереси, вулиця Квітки Основ’яненко  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
с. Вереси, вулиця Гоголя  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
с. Вереси, провулок Гоголя  1, 2, 3, 4, 5, 6
с. Вереси, вулиця Вишнева  1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49,50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
с. Вереси, провулок 2-й Степовий 20, 21

 


Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.