Меню Закрити

Європейський Союз

Коротка довідка

Європейський Союз (ЄС) – це економічний та політичний союз, що об’єднує 27 незалежних держав-членів, що розташовані в Європі.

ЄС діє через систему незалежних наднаціональних інституцій та спільно узгоджених рішень держав-членів.

Найважливішими інституціями ЄС є: Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейська рада, Суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк та Європейський парламент, який обирається кожні 5 років громадянами Європейського Союзу.

У ЄС діє єдиний ринок через стандартизовану систему законів, що діють у всіх державах-членах. У Шенгенській Зоні (до складу якої входять 22 держави-члени та 4 держави, що не є членами ЄС) паспортний контроль скасовано. Політика ЄС спрямована на забезпечення вільного руху людей, товарів, послуг та капіталу, законодавчих актів про спільні питання справедливості та підтримки спільної торгової політики, сільського господарства, рибальства та регіонального розвитку.

 

 

На сьогодні, Європейський Союз займає площу 4 233 255 км2 (7-ме місце в світі), з населенням близько 445 мільйонів людей (3-тє місце).


Права і гідність людини в Європі

Перелік прав людини з Хартії основних прав Європейського Союзу:

 1. право на життя
 2. повага та захист честі й гідності
 3. право на недоторканність особистості
 4. заборона тортур та нелюдського або принизливого поводження або покарання
 5. заборона рабства та примусової праці
 6. право на свободу та безпеку
 7. повага до приватного та сімейного життя
 8. право на захист персональних даних
 9. право на шлюб та право на створення сім’ї
 10. право на свободу думки, совісті та релігії
 11. свобода вираження поглядів та свобода інформації
 12. право на свободу мирних зібрань та свободу об’єднань
 13. свобода мистецтва та науки
 14. право на освіту
 15. свобода вибору професії та право на працю
 16. свобода підприємництва
 17. право власності
 18. право на притулок
 19. захист у випадку переміщення, видворення або екстрадиції
 20. рівність перед законом
 21. недопущення дискримінації
 22. культурне, релігійне та мовне різноманіття
 23. рівноправність жінок та чоловіків
 24. права дитини на захист та турботу
 25. право людей похилого віку вести гідне та незалежне життя
 26. право людей з інвалідністю на професійну інтеграцію та участь у житті суспільства
 27. право на справедливі умови праці
 28. заборона дитячої праці та захист молоді на роботі
 29. соціальне забезпечення та соціальна допомога
 30. право на охорону здоров’я
 31. охорона навколишнього середовища
 32. право обирати та бути обраним/обраною
 33. свобода пересування та проживання
 34. право на ефективний засіб правового захисту та на справедливий судовий розгляд
 35. право на захист

День Європи

День Європи – свято, що відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року.

 

 


Відеоматеріали

 

 


Інформаційно-просвітницькі матеріали

Схожі записи