Меню Закрити

Доброчесність

Що таке доброчесність?

Англійське слово «integrity» («доброчесність») походить від латинського «integer», що означає «цілий», «довершений». У нашому випадку це означає, що слова і вчинки є складниками одного цілого. Бути доброчесними — це бути послідовними: ми не лише говоримо, як правильно, а й діємо відповідно до переконань та етичних принципів, навіть коли ніхто не бачить. Отже, доброчесність — це також форма чесності, що українською чітко видно в самому цьому слові.

 

 


Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Стаття 41 Закону України “Про освіту”

Порушенням академічної доброчесності вважається:

  • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
  • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
  • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

Telegram-бот “Обираю доброчесність”

“Обираю доброчесність” — це ігровий телеграм-бот від @voxukraine та Української академії лідерства, разом з яким ви дізнаєтесь більше про доброчесність та як впливати на зниження корупції у ваших громадах.
Це пригодницька історія з цікавими головоломками і неочікуваними сюрпризами, яка допоможе тобі крок за кроком прокачати свої навички ухвалення рішень, критичного мислення, аналізу інформації та дізнатись як можна маленькими кроками змінювати світ навколо себе.
Проходь рівні гри та заробляй бали.

Перейти до Telegram-боту


Інформаційно-просвітницькі матеріали

Курс “Уроки доброчесності” для учнів 3-4 класів (розроблений ГО “Смарт-освіта”:


Відеоматеріали

Мультфільми про доброчесність, які можна показати дітям:


Відеокурси

Прозора школа: як побудувати доброчесне середовище

Успішне суспільство можливе в тому числі завдяки цінностям, що об’єднують: честі, гідності, взаємоповаги та доброчесності. І їх виховання має відбуватись з-за шкільної парти. Саме школа має стати майданчиком, що сприятиме розвитку особистостей, для яких доброчесність – це норма.

Цей курс – перший у системі курсів для педагогів на тему доброчесності. Завдяки ньому ви дізнаєтесь, що таке корупція, доброчесність, а також які є інструменти для забезпечення доброчесності у школі.

Перейти до курсу

Схожі записи